Patrulls Projektarbete.
Att göra sin egen kniv.
Så här går det till !!!