Välkommen till Rovers/Utmanarnas Sida

Roverscout i KFUK-KFUM Vinsta Scoutkår kan man bli från och med årskurs 9 (15 år). Arbetet sker normalt i en patrull utan ledare. Detta kallas för ett roverscoutlag. På våra träffar så fixar vi ibland med våran scoutlokal, åker på hajker och är hjälpledare på våra avdelningar.

Namnet Roverscout: beteckningen Rover kommer från England, där scoutrörelsen en gång startade. Ordet är mångtydigt, men kan översättas med vandrare. Valet av ordet Rover hänger samman med Baden-Powells princip att för olika företeelser välja ord som inte var belastade och ge dem en ny innebörd. Jämför t.ex. Jamboree och Moot. Länge gick den svenska Roverscoutverksamheten under beteckningen vandrarscouting. RS är den gängse förkortningen för Roverscouting.

 

6/2  Anime-night

13/2  Hantverk

20/2  Kemikaliekväll

27/2  Nudelprepp

6/3  Nnudelnight

13/3  Hantverk

17/3  Brädspelskväll (lördag)

20/3  Läxhjälp

27/3  Eldkväll

3/4  Knopkväll

7-8/4  Rövarkulan  bygg

10/4  Anime-night

24/4  Nudelprepp

1/5  Nudelkväll

8/5  Läxhjälp

15/5  Läxhjälp

22/5  Hantverk

26-27/5  Kårläger

29/5  Filmkväll

4/6  Gemensam avslutning

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Galen  


Roverscouterna träffas tisdagar
Ansvarig för Rover
Francesco André: francesco@vinstascoutkar.se
Tommy Thell: tommy@vinstascoutkar.se