Välkommen till Rovers/Utmanarnas Sida

Roverscout i KFUK-KFUM Vinsta Scoutkår kan man bli från och med årskurs 9 (15 år). Arbetet sker normalt i en patrull utan ledare. Detta kallas för ett roverscoutlag. På våra träffar så fixar vi ibland med våran scoutlokal, åker på hajker och är hjälpledare på våra avdelningar.

Namnet Roverscout: beteckningen Rover kommer från England, där scoutrörelsen en gång startade. Ordet är mångtydigt, men kan översättas med vandrare. Valet av ordet Rover hänger samman med Baden-Powells princip att för olika företeelser välja ord som inte var belastade och ge dem en ny innebörd. Jämför t.ex. Jamboree och Moot. Länge gick den svenska Roverscoutverksamheten under beteckningen vandrarscouting. RS är den gängse förkortningen för Roverscouting.

 

 

ProgramVåren 2020

 

21/1     Lägerplanering

28/1     Rollspel

4/2       Rollspel

11/2     Styrelsemöte

15/2     Fixi lokalen

18/2     Lägerplanering

25/2     Semlor

3/3       Lägerplanering

10/3     Lägerplanering

17/3     Lägerplanering

21/3     Rollspel

24/3     Brädspel

31/3     Rollspel

7/4       Märkeskväll

14/4     Rollspel

21/4     Märkeskväll

24-25/4 Fix i Rövarkulan

28/4     Lägerplanering

5/5       Lägerplanering

12/5     Rollspel

19/5     Fixa Carls båt

23-24/5 Kårläger

26/5    Filmkväll

1/6     Avslutning

12-15/6  GOTLAND  

 

 

 

 

 

 
Roverscouterna träffas tisdagar
Ansvarig för Rover
Francesco André: francesco@vinstascoutkar.se
Tommy Thell: tommy@vinstascoutkar.se