Välkommen till Rovers/Utmanarnas Sida

Roverscout i KFUK-KFUM Vinsta Scoutkår kan man bli från och med årskurs 9 (15 år). Arbetet sker normalt i en patrull utan ledare. Detta kallas för ett roverscoutlag. På våra träffar så fixar vi ibland med våran scoutlokal, åker på hajker och är hjälpledare på våra avdelningar.

Namnet Roverscout: beteckningen Rover kommer från England, där scoutrörelsen en gång startade. Ordet är mångtydigt, men kan översättas med vandrare. Valet av ordet Rover hänger samman med Baden-Powells princip att för olika företeelser välja ord som inte var belastade och ge dem en ny innebörd. Jämför t.ex. Jamboree och Moot. Länge gick den svenska Roverscoutverksamheten under beteckningen vandrarscouting. RS är den gängse förkortningen för Roverscouting.

 

18/9  Knivar

25/9 Eld

2/10 Läxhjälp

9/10 Mat

16/10 Brädspel

23/10 Knivar/Film

26/10 Övernattning lokalen

27-28/10 Kårläger

30/10 Brädspel

6/11 Mat

13/11 Läxhjälp

20/11 Brädspel

27/11 Film

1-2/12  Julmarknad

3/12 Gemensam avslutning

 
Roverscouterna träffas tisdagar
Ansvarig för Rover
Francesco André: francesco@vinstascoutkar.se
Tommy Thell: tommy@vinstascoutkar.se