Välkommen till Rovers/Utmanarnas Sida

Roverscout i KFUK-KFUM Vinsta Scoutkår kan man bli från och med årskurs 9 (15 år). Arbetet sker normalt i en patrull utan ledare. Detta kallas för ett roverscoutlag. På våra träffar så fixar vi ibland med våran scoutlokal, åker på hajker och är hjälpledare på våra avdelningar.

Namnet Roverscout: beteckningen Rover kommer från England, där scoutrörelsen en gång startade. Ordet är mångtydigt, men kan översättas med vandrare. Valet av ordet Rover hänger samman med Baden-Powells princip att för olika företeelser välja ord som inte var belastade och ge dem en ny innebörd. Jämför t.ex. Jamboree och Moot. Länge gick den svenska Roverscoutverksamheten under beteckningen vandrarscouting. RS är den gängse förkortningen för Roverscouting.

 

 

Program Hösten 2019

17/9     Brädspel

24/9     Rollspel

1/10     Film

8/10     Styrelsemöte

13/10    Rollspel   OBS  Lördag

15/10    Märkeskväll

19-20/10  Kårläger

22/10    Rollspel

29/10    Film

5/11     Rollspel

12/11    Styrelsemöte

16/111   Rollspel

19/11    Lägerplanering

26/11    Brädspel

30-1/12   Julmarknad

2/12    Avslutning

 

 

 

 

 

 
Roverscouterna träffas tisdagar
Ansvarig för Rover
Francesco André: francesco@vinstascoutkar.se
Tommy Thell: tommy@vinstascoutkar.se