Scoutsången

Text: J. Nordling
Musik: S. Swedberg
Normalt sjungs enbart vers 1 och 4.

Vi äro svenska scouter vi
och löftet som blev givet,
en vårdag brusande och fri,
står på vår panna skrivet.
För Gud, för kung och fosterland,
var än dig livet ställer,
var redo när det gäller,
med hjärta håg och hand.

Vår lag är allvar, lust och fröjd
att hjälpa och att stöda.
Så lyft i sång mot himlens höjd
vår plikt ack kära möda.
Drag ut från självets trånga vrå
till skogens vida salar,
till svenska berg och dalar,
där friska vindar gå.

Vi äro svenska scouter vi.
Vi lystra och vi spana,
på myrans spår och falkens skri,
på allt vi se och ana.
Det svaga giver vi vårt mod,
det tunga underlätta.
Det goda och det rätta,
vi offra glatt vårt mod.

Var redo! Hör den stormens il
som genom världen skrider.
Håll spänd din sträng,
håll blank din pil,
nu är det knoppningstider.
Nu knyta vi vårt syskonband
i kärlek och i gamman
nu smida vi det samman
kring hela Sveriges land.