Scoutlagen
                            1. En scout söker sin tro och respekterar andras
                            2. En scout är ärlig och pålitlig
                            3. En scout är vänlig och hjälpsam
                            4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
                            5. En scout möter svårigheter med gott humör
                            6. En scout lär känna och vårdar naturen
                            7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet
"Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen"

Scoutlagen är alltså en personlig bekräftelse från varje scout att han
eller hon vill leva efter scoutlagen.

Scoutlagen är under förändring för att bli mer neutral mot den kristna tron.

Scouternas valspråk: "Var Redo"
Det är enligt scoutuppslagsboken en direkt översättning från engelskans Be Prepared.

Det engelska valspråket har samma begynnelsebokstäver som Baden-Powell.

Valspråket används på så sätt att ledaren uppmanar scouterna Var Redo
och då svarar dessa Alltid Redo.

Samtidigt som dessa ord uttalas gör man Scouthälsningen