Några högtider inom scoutingen

World Thinking Day
Den 22 februari firas av scouter världen över som en scoutdag. Den dagen var både Lord och Lady Baden Powells födelsedag. Lord Baden-Powell föddes 1857 och hans hustru Olave 1889. Ända sedan 1924 har den här dagen firats som en dag då vi tänker på våra scoutkamrater jorden runt och på scoutrörelsens grundare.
Några år senare bildades också fonder genom insamling av pennyslantar eller andra småmynt bland scouter och scoutledare. Dessa fonders avkastning har sedan använts till att starta eller vidareutveckla scouting i nya länder.
Genom att samla kårens alla medlemmar den 22 februari kan scoutings internationella gemenskap uppmärksammas. Många kårer samlar in pengar den här dagen och sänder den till Scouternas Världsfonder.

Sankt Georgsdagen
Sedan långt tillbaka har Sankt Georgsdagen den 23 april varit en högtidsdag för alla scouter. Vanligt är att högtiden firas lokalt i kyrkan, där samtliga förbund på orten deltar. Ofta läser man legenden om Sankt Georg och draken, arrangerar en fest eller ett evenemang för att göra PR för scouting. 2007 års budskap.

Scouternas fredsdag
21 september varje år firar vi scouternas fredsdag. Dagen är också FN:s officiella fredsdag och firas samma dag som generalförsamlingen har sitt första sammanträde för säsongen. Fredsdagen kan manifesteras på så sätt att alla scouter på orten, från alla scoutförbund, träffas på torget eller på annat lämpligt ställe och visar att scoutrörelsen står för fred. Programmet kan variera, med sång och musik, fredståg, uppläsning eller uppträdanden. Dagen kan också högtidlighållas med en ceremoni i kåren eller avdelningen.