Frågor och svar om scouting:

Vem startade scoutrörelsen?
Scouting skapades av Robert Baden-Powell, vice ordförande i KFUM London, som lanserade idéerna första gången på KFUM i Birkenhead 1907.

När kom scoutingen till Sverige?
Scouting provades först i Sverige av Emil Winqvist, resesekreterare inom KFUM, i Spånga 1908. Det första svenska scoutförbundet bildades inom KFUM 1911. Inom svenska KFUK kom verksamhet igång i Göteborg 1914 och ett scoutförbund inom KFUK bildades 1921. Eldsjälen bakom båda dessa årtal var Lydia Lidholm.

Vad betyder KFUK och KFUM?
KFUK-KFUM är en förkortning för Kristliga Föreningen Unga Kvinnor - Kristliga Föreningen Unga Män.

Måste man vara kristen för att vara med i scouterna?
Nej, alla är välkomna oavsett religion, men Scoutförbundet har fyra idéinriktningar som vi försöker följa, nämligen:

 • Friluftsliv med miljömedvetenhet
  Att vi ska känna oss hemma i naturen och veta hur vi ska bete oss
 • Internationellt ansvar
  Kontakt med människor i andra länder, här hemma och utomlands
 • Personligt samhällsengagemang
  Påverka beslut inom scoutförbund och i det övriga samhället.
 • Kristen livsåskådning
  Detta innebär inte att vi behöver ha en bekännande kristen tro utan att vi ska leva efter kristna värderingar.